Klik voor de balans 2018

klik voor resultatenrekening 2018 (staat van baten en lasten)

Note: only in Dutch availaible!