De stichting Avante Educação Brasil helpt kansarme Braziliaanse kinderen om met behulp van kwalitatief goed onderwijs een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen.

De stichting  heeft een bestuur bestaande uit onbetaalde vrijwilligers

De stichting heeft de ANBI status, een algemeen nut beogende instelling.

Voor verdere informatie over beleid, bestuur, en de statuten ga naar de sub-buttons